Optimale Luchtkwaliteit
Ons vak!

Waarom moeten afzuiginstallaties in keukens etc. worden gereinigd?

Vetten, onzuiverheden en andere zwevende stofdeeltjes komen de luchtstroom in het ventilatiesysteem terecht en zetten zich op willekeurige wijze af. Na een betrekkelijk korte periode gaan er zich aanzienlijk
vetafzettingen vormen met als gevolg dat de luchtafvoer minder goed gaat functioneren. Dit schept een ongezond omgevingsklimaat met onaangename en storende effecten voor het keukenpersoneel.

Aangezien de hitte, waterdamp en geurtjes niet meer, zoals voorzien, afgevoerd worden, verspreiden deze zich als een soort nevel en zetten zich overal, op alle oppervlakken zoals vloeren, muren en plafond, in de vorm van vet af.

In het bijzonder voor de zone binnen een afstand van 3 tot 5 meter van de afzuigkap bestaat brandgevaar dat niet moet worden onderschat. Door het hitte-effect ondergaan de vetten een thermos chemische wijziging,
waardoor de ontbrandingstemperatuur hoe langer hoe meer gaat dalen, wat tot spontane zelfontbranding kan leiden.

Bovendien bevatten de afzuigkappen het risico dat de vlammen de verzamelruimte bereiken en de vet bevattende filters doen ontbranden met als gevolg dat ze brand in het kanaalsysteem kunnen veroorzaken.

 

Gebruikersbeveiligingsplicht

Het behoort tot de gebruikersbeveiligingsplicht van de exploitant, dit brandgevaar door regelmatig controleren en reinigen van de afzuiginstallatie door vakkundige bedrijven te voorkomen. Een exploitant van een bedrijf, waar een keuken of een grill/frituur/bakplaat wordt gebruikt ( veroorzaker van het daarmee samenhangende brandgevaar), moet aan de hand van een verklaring van geen bezwaar van het deskundige reinigingsbedrijf kunnen aantonen, dat hij de betreffende gebruikersbeveiligingsplichten heeft vervuld.

De afzuigventilator dient uiteraard ook gereinigd te worden. Het spreekt vanzelf dat een ventilator vol met “ingebrande” vetten niet alleen het vermogen en de levensduur van de ventilator aantast, maar tevens aanzienlijk meer energie verbruikt.

Vervuilde afzuig- en ventilatiesystemen bieden een ideale voedingsbodem voor het ontstaan en de verspreiding van bacteriën, virussen en schimmels!

Brandverzekering – opstalverzekering

Bij het zich niet houden aan de brandpreventie ( verzuim van reiniging en onderhoud ) loopt de exploitant het risico, dat de verzekeringsmaatschappij bij brand weigert uit te keren.

Wat kan Ductman, cleans your duct U bieden als deskundig & gespecialiseerd bedrijf.

De nieuwste reinigingstechniek tegen een gunstig tarief voor uw afzuiginstallaties in keukens.

Nu onherroepelijk brandveilig schoon tot in de verste hoekjes!

  • Zonder verplaatsing of demontage van de keukeninrichting.
  • Milieuvriendelijk, weinig water en weinig chemische producten.
  • Zonder uw vetafscheider te belasten.
 

Systeemreiniging:

  • Vaststellen en beoordelen van de toestand van het systeem en de mate van vervuiling.
  • Optische controle inclusief fotodocumentatie.
  • Indien nodig het plaatsen van inspectie luikjes. (werk luikjes)
  • Onderdruk procédé met borstel-perslucht.
  • Droge stoom/borstel reinigingstechniek.
  • Desinfectie.
  • Succescontrole. ( Optische controle inclusief fotomateriaal)